Czy telewizja może zastąpić książkę?

Czy telewizja może zastąpić książkę?
Telewizja spełnia ważna funkcję, przede wszystkim informacyjno-dydaktyczną i rozrywkową. Może stanowić cenne źródło informacji i jest swoistym „ oknem na świat”. Może również przekazywać cenne wartości społeczne, moralne, obyczajowe, wzbogacać wyobraźnię i myślenie dziecka.

Nie pozwalaj, by twoja pociecha spędzała przed telewizorem więcej niż 60 minut dziennie. I nie dopuszczaj, by przejmowała władzę nad pilotem.

Telewizja poprzez swój ogromny zasięg, szybkość, atrakcyjność przekazywania informacji zdominowała w znacznym stopniu życie człowieka we współczesnym świecie. Coraz częściej wypełnia jego wolny czas, a dla dzieci staje się nowym, fascynującym środowiskiem.
Analizując treści telewizyjnych bajek stwierdzimy
zapewne, że tak naprawdę wielu z nich nasze dzieci nie powinny w ogóle oglądać. Zawierają zbyt wiele przemocy i zła, zupełnie pozbawione są wartości wychowawczych

Włączając telewizor pamiętaj!

Ucz dziecko, że telewizora nie włącza się odruchowo, ale dla konkretnej audycji. Przeglądajcie programy.
Nie używaj telewizora zamiast niańki, opiekunki.
Co trzeci film dla dzieci składa się prawie wyłącznie ze scen walki i wypadków, z których jednak bohater wychodzi na ogół nienaruszony - ginie poczucie rzeczywistości.
Po powrocie do domu, zamiast od razu włączać telewizor, porozmawiajcie, jak minął dzień, o problemach, kłopotach, sukcesach czy zabawnych sytuacjach.
Wpatrywanie się w ekran zastąpcie wspólnym czytaniem na głos (20 minut dziennie) – sprzyja to lepszemu rozwojowi intelektualnemu dzieci, rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo oraz umacnia więzi emocjonalne między dzieckiem i rodzicem!!!

Czytając dzieciom rozbudzamy ich wyobraźnię, aktywność intelektualną, wzbogacamy wiedzę, a jednocześnie odwołujemy się do ich uczuć i wrażliwości.

-Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo.Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
-Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
-Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
-Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
-Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
-Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
-Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
-Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
-Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą I czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
-Dobra książka, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

Ewa Kaleta
Przedszkolowo.pl logo