GRY ON-LINE - zagrożenia i edukacyjny wpływ

Zagrożenia związane z grami online
Gry online mogą być dla dziecka doskonałą rozrywką. Warto jednak
zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z ich
użytkowaniem.
• Wiele gier online prowadzi do powstania wirtualnych społeczności
i zachęca uczestników do wchodzenia na poświęcone im strony;
skłania dzieci do nawiązywania kontaktów, podawania informacji
o sobie, a nawet spotykania się z nieznanymi osobami w świecie
rzeczywistym.
• Wśród graczy powszechne są agresywne zachowania zgodne ze
stylem czy tematem obowiązującym podczas gry oraz używanie
nieprzyzwoitego języka.
• Inni gracze mogą, o ile gra na to pozwala, modyfikować elementy gry
tak, że staje się ona nieodpowiednia dla młodszych dzieci. Przykładem takiego działania są edytory wyglądu postaci, w których można
stworzyć roznegliżowanych bohaterów.
• W części gier można kupować dodatkowe opcje czy przedmioty
ułatwiające graczowi osiągnięcie lepszych wyników. Są to tzw.
mikropłatności, na które dzieci wydają całkiem spore kwoty, często
bez wiedzy rodziców.
• W czasie gry mogą pojawiać się reklamy lub linki, które po kliknięciu
przekierowują na strony zawierające treści nieodpowiednie dla dzieci.


Gry mogą odegrać pozytywną rolę w rozwoju dziecka:
kształtować zachowania
społeczne i umiejętność samodzielnego myślenia. Często są ciekawe i interaktywne, z powodzeniem można je wykorzystywać do celów edukacyjnych.
Dobrej jakości gry edukacyjne usprawniają umiejętność spostrzegania, doskonalą refleks i zręczność manualną, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, uczą
podejmowania decyzji. Wzbogacają też wiedzę dziecka o otaczającym je świecie
i mogą kształtować pozytywne postawy.
Gry strategiczne rozwijają zdolności myślenia, planowania, wykonywania kilku
zadań równocześnie, analizowania i interpretowania zdarzeń, rozwiązywania
problemów.
Gry mogą także kształtować prospołeczne postawy dzieci, uczyć je współpracy
i zachęcać do pomagania innym także w świecie rzeczywistym. W wielu grach
nie ma rywalizacji, gracze muszą współpracować ze sobą, pomagać sobie oraz
razem rozwiązywać problemy, aby osiągnąć wspólny cel. Dzięki grze w większym gronie dzieci uczą się pracy w zespole.


Co powinno zaniepokoić rodziców?
Wielu rodziców zastanawia się, jak rozpoznać, czy ich dziecko nie przekroczyło
granicy bezpiecznego korzystania z gier komputerowych, czy gry stanowią dla
niego tylko niewinną rozrywkę, czy też ma już problem z nadużywaniem komputera lub telefonu komórkowego do grania.
Sygnałem, że dziecko jest zagrożone uzależnieniem, może być:
• wycofywanie się z kontaktów społecznych – dziecko spędza dużo czasu,
grając w gry na komputerze lub w sieci, unika znajomych i traci dotychczasowych przyjaciół, nikt go nie odwiedza, samo nie chce do nikogo pójść;
• brak innej aktywności poza graniem – dziecko spędza na graniu kilka godzin
dziennie, porzuca dotychczasowe zainteresowania;
• spadek zainteresowania nauką szkolną, zaniedbywanie obowiązków, wagary;
• zaniedbywanie takich czynności jak spanie czy jedzenie;
• granie w nocy, spanie w ciągu dnia;
• zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci;
• częste zmiany nastroju;
• konflikty z rodzicami, opiekunami z powodu ograniczania dostępu
do komputera;
• pojawienie się objawów abstynencyjnych po zaprzestaniu grania – nieprzyjemnego samopoczucia, rozdrażnienia, a nawet niekontrolowanej agresji.


Kiedy dziecko może zacząć grać w gry komputerowe?
Wielu rodziców zastanawia się, kiedy pozwolić dziecku grać w gry komputerowe
i jak może to wpłynąć na jego rozwój. Są to obawy w pełni uzasadnione,
bowiem im mniejsze dziecko, tym bardziej jest ono narażone na negatywne
skutki korzystania z gier. Psycholodzy uważają że dzieci do trzeciego roku
życia w ogóle nie powinny grać w gry komputerowe – są na to gotowe
dopiero sześcio-, siedmiolatki. Jednak także w przypadku starszych dzieci
warto zachować zdrowy rozsądek i zadbać o to, aby gry nie stanowiły głównej
rozrywki, nie zabierały zbyt wiele czasu.
Obok tradycyjnych urządzeń, takich jak komputer czy telewizor, od kilku lat
coraz większą popularnością cieszą się urządzenia mobilne: smartfony i tablety.
Korzystają z nich coraz młodsze dzieci, które spędzają przed ekranem nawet
kilka godzin dziennie. Powstało już nawet określenie „tabletowe dzieci”.
Wielu rodziców uważa, że tablet jest doskonałą i bezpieczną zabawką edukacyjną. Tymczasem specjaliści wskazują, że zbyt wczesne i zbyt intensywne korzystanie z tych urządzeń może mieć bardzo negatywne skutki dla rozwoju małych
dzieci. Pierwsze trzy lata życia dziecka są okresem krytycznym w rozwoju
mózgu, który rozwija się w tym czasie najintensywniej. Aby rozwój ten przebiegał prawidłowo, dziecko potrzebuje częstych kontaktów z innymi ludźmi
i doświadczania świata wszystkimi zmysłami. Musi dotykać przedmiotów,
słuchać różnych dźwięków, widzieć, czuć. Szczególnie ważne są interakcje
z żywymi, prawdziwymi osobami – rodzicami, rodzeństwem, babcią, dziadkiem.
Tylko w takich relacjach dziecko może nauczyć się języka i prawidłowo rozwijać
się społecznie i emocjonalnie. Tych umiejętności nie jest w stanie opanować
przed monitorem.
U dzieci spędzających zbyt wiele czasu przed komputerem czy tabletem może
dochodzić do opóźnienia mowy i zaburzeń relacji społecznych. Wpatrywanie się
w płaski ekran może powodować problemy z widzeniem przestrzennym. Dzieci
mające zbyt intensywny kontakt z ruchomymi obrazami na ekranie tabletu mają
kłopoty ze świadomym skupianiem uwagi na statycznych obrazkach, ponieważ
nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami organizowania pola spostrzeżeniowego. Małe dziecko jest w stanie koncentrować się na żywych kolorach i ruchu na ekranie, jednak jego mózg nie potrafi jeszcze nadać znaczenia obrazom,
które widzi. Mózg dziecka potrzebuje aż dwóch lat, aby rozwinąć umiejętność
łączenia symboli pojawiających się w telewizorze czy na tablecie z ich odpowiednikami w realnym świecie. Ograniczenie aktywności ruchowej do dotykania
palcami ekranu czy przesuwania myszki skutkuje zaburzeniami sprawności
ruchowej i manualnej.
Podobnie negatywne skutki możemy obserwować w przypadku gier. Im wcześniej dzieci zaczynają korzystać z gier komputerowych, tym bardziej narażone są
na działanie czynników, które mogą prowadzić do uzależnienia. Małe dzieci błyskawicznie odkrywają, że granie na komputerze jest atrakcyjną formą spędzania
czasu i szybciej niż starsze przyzwyczajają się do niej, stopniowo tracąc zainteresowanie innymi zabawami, które wydają im się nudne w porównaniu
z grami oferującymi bogaty i fascynujący świat bardzo intensywnych wrażeń.
Ponadto małe dzieci nie mają jeszcze wyraźnie zakreślonych granic realnego
świata. Łatwo zaciera im się granica miedzy fikcją a rzeczywistością, zazwyczaj
silnie identyfikują się z bohaterami bajek, filmów i gier, którzy stanowią dla
nich atrakcyjny model zachowań. Są mało krytyczne wobec tego, co widzą na
ekranie. Zbyt wczesne i zbyt częste zabawy z komputerem mogą prowadzić do
problemów z odróżnianiem, gdzie kończy się wirtualny świat, a gdzie zaczyna
realny, i do przenoszenia zachowań z wirtualnej rzeczywistości do prawdziwego
życia.
Przedszkolowo.pl logo