RAMOWY ROZKŁAD DNIA6.30-8.00
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci:manipulacyjne,konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju(praca z dzieckiem zdolnym lub praca indywidualna nad korygowaniem dysfunkcji)-pozostałe dzieci zabawy dowolne.

8.30-9.00 Śniadanie DZIECI 3 LETNIE
9.00 - 9.30 śniadanie DZIECI 4,5 LETNIE

9.00-11.30
Zajęcia dydaktyczne z zakresu wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania.
Zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,

11.30- 12.00
Przygotowanie do obiadu. Obiad.DZIECI 3 LETNIE, 5,6 LETNIE ( SZKOŁA)

12.00- 12.30
Przygotowanie do obiadu. Obiad.DZIECI 4 LETNIE, 5,6 LETNIE ( PRZEDSZKOLE)

12.00-14.00
Przygotowanie do leżakowania, odpoczynek ( DZIECI 3 LETNIE )

12.30-14.15 - DZIECI 4 - 6 LETNIE
Bajkoterapia . Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym obserwacje przyrody lub zabawy ruchowe w sali.

14.15-14.30
Przygotowanie do podwieczorku.

14.30-14.45
Podwieczorek

14.45-16.00
Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne,
konstrukcyjne, dydaktyczne i inne. /w ogrodzie lub w sali zabaw )
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci –praca indywidualna.


Przedszkolowo.pl logo